رزرو و اجاره ویلای 2خوابه استخردار با ساحل اختصاصی

رزرو و اجاره ویلای 2خوابه استخردار با ساحل اختصاصی

کد آگهی 1
 • کد آگهی 1
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 130
 • مساحت محوطه(مترمربع) 2300
رزرو و اجاره ویلای فوق العاده شیک4خوابه در رامسر

رزرو و اجاره ویلای فوق العاده شیک4خوابه در رامسر

کد آگهی 2
 • کد آگهی 2
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 400
 • مساحت محوطه(مترمربع) 1500
رزرو و اجاره ویلای دو خوابه دوبلکس با استخر رامسر

رزرو و اجاره ویلای دو خوابه دوبلکس با استخر رامسر

کد آگهی 3
 • کد آگهی 3
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 130
 • مساحت محوطه(مترمربع) 1800
رزرو و اجاره ویلا5خوابه ساحلی استخردار در رامسر

رزرو و اجاره ویلا5خوابه ساحلی استخردار در رامسر

کد آگهی 4
 • کد آگهی 4
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 5
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) 2000
رزرو و اجاره ویلا دوبلکس چهار خوابه رامسر

رزرو و اجاره ویلا دوبلکس چهار خوابه رامسر

کد آگهی 5
 • کد آگهی 5
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 300
 • مساحت محوطه(مترمربع) ----
رزرو و اجاره ویلا سه خوابه دربست جنگلی با استخر در رامسر

رزرو و اجاره ویلا سه خوابه دربست جنگلی با استخر در رامسر

کد آگهی 6
 • کد آگهی 6
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 170
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلای 4 خوابه استخردار در محمودآباد

رزرو و اجاره ویلای 4 خوابه استخردار در محمودآباد

کد آگهی 7
 • کد آگهی 7
 • مکان محمود آباد
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 500
 • مساحت محوطه(مترمربع) 800
رزرو و اجاره ويلاي جنگلی 2خوابه استخردار در رامسر

رزرو و اجاره ويلاي جنگلی 2خوابه استخردار در رامسر

کد آگهی 8
 • کد آگهی 8
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلای 8خوابه لوکس استخردار در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 8خوابه لوکس استخردار در رامسر

کد آگهی 9
 • کد آگهی 9
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 8
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 600
 • مساحت محوطه(مترمربع) 1000
رزرو و اجاره ویلای شیک 4 خوابه استخردار جنگلی

رزرو و اجاره ویلای شیک 4 خوابه استخردار جنگلی

کد آگهی 10
 • کد آگهی 10
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 250
 • مساحت محوطه(مترمربع) 700
رزرو و اجاره ويلاي 4 خوابه استخردار در رامسر

رزرو و اجاره ويلاي 4 خوابه استخردار در رامسر

کد آگهی 11
 • کد آگهی 11
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) ----
 • مساحت محوطه(مترمربع) ---
رزرو و اجاره ويلا جنگلی لوكس2خوابه استخردار در رامسر

رزرو و اجاره ويلا جنگلی لوكس2خوابه استخردار در رامسر

کد آگهی 12
 • کد آگهی 12
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 200
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلا سه خوابه استخردار جنگلی در رامسر

رزرو و اجاره ویلا سه خوابه استخردار جنگلی در رامسر

کد آگهی 13
 • کد آگهی 13
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 300
 • مساحت محوطه(مترمربع) 800
رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه جنگلي دربست با استخر آب گرم

رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه جنگلي دربست با استخر آب گرم

کد آگهی 14
 • کد آگهی 14
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلا2خوابه ساحلي استخردار در رامسر

رزرو و اجاره ويلا2خوابه ساحلي استخردار در رامسر

کد آگهی 15
 • کد آگهی 15
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 250
 • مساحت محوطه(مترمربع) 700
رزرو و اجاره ویلا سه خوابه دربست جنگلی با استخرو سونا در رامسر

رزرو و اجاره ویلا سه خوابه دربست جنگلی با استخرو سونا در رامسر

کد آگهی 16
 • کد آگهی 16
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 180
 • مساحت محوطه(مترمربع) 300
رزرو و اجاره ویلای 3 خوابه استخردار در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 3 خوابه استخردار در رامسر

کد آگهی 17
 • کد آگهی 17
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلا سه خوابه استخردار در رامسر

رزرو و اجاره ویلا سه خوابه استخردار در رامسر

کد آگهی 18
 • کد آگهی 18
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلای 3خوابه ساحلی دربست در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 3خوابه ساحلی دربست در رامسر

کد آگهی 19
 • کد آگهی 19
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) ---
رزرو و اجاره ویلای شیک 4 خوابه با ساحل اختصاصی

رزرو و اجاره ویلای شیک 4 خوابه با ساحل اختصاصی

کد آگهی 20
 • کد آگهی 20
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 400
 • مساحت محوطه(مترمربع) 850
رزرو و اجاره ويلای 2خوابه دربست در رامسر با ساحل اختصاصي

رزرو و اجاره ويلای 2خوابه دربست در رامسر با ساحل اختصاصي

کد آگهی 21
 • کد آگهی 21
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 120
 • مساحت محوطه(مترمربع) ---
رزرو و اجاره ویلای 5خوابه ساحلی در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 5خوابه ساحلی در رامسر

کد آگهی 22
 • کد آگهی 22
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 5
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 250
 • مساحت محوطه(مترمربع) 1000
رزرو و اجاره ویلای دو خوابه لوکس در ارتفاعات رامسر

رزرو و اجاره ویلای دو خوابه لوکس در ارتفاعات رامسر

کد آگهی 23
 • کد آگهی 23
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه کوهپایه ای
 • زیربنا(متر مربع) 120
 • مساحت محوطه(مترمربع) 500
رزرو و اجاره ویلای 3 خوابه جنگلی در عباس آباد

رزرو و اجاره ویلای 3 خوابه جنگلی در عباس آباد

کد آگهی 24
 • کد آگهی 24
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) ---
رزرو و اجاره ویلای 4 خوابه ساحلی شیک در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 4 خوابه ساحلی شیک در رامسر

کد آگهی 25
 • کد آگهی 25
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 350
 • مساحت محوطه(مترمربع) 650
رزرو و اجاره ویلای 4خوابه ساحلی در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 4خوابه ساحلی در رامسر

کد آگهی 26
 • کد آگهی 26
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 500
 • مساحت محوطه(مترمربع) 3000
رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه شیک ساحلی در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه شیک ساحلی در رامسر

کد آگهی 27
 • کد آگهی 27
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلا لوکس ۴ خواب استخر آبگرم روباز

رزرو و اجاره ویلا لوکس ۴ خواب استخر آبگرم روباز

کد آگهی 28
 • کد آگهی 28
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 400
 • مساحت محوطه(مترمربع) 2000
رزرو و اجاره ویلای ۳ خوابه لوکس کوهپایه ای در رامسر

رزرو و اجاره ویلای ۳ خوابه لوکس کوهپایه ای در رامسر

کد آگهی 29
 • کد آگهی 29
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه کوهپایه ای
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلاي 3خوابه جنگلي دربست

رزرو و اجاره ويلاي 3خوابه جنگلي دربست

کد آگهی 30
 • کد آگهی 30
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه ساحلي در رامسر

رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه ساحلي در رامسر

کد آگهی 31
 • کد آگهی 31
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 150
 • مساحت محوطه(مترمربع) 200
رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه ساحلی در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه ساحلی در رامسر

کد آگهی 32
 • کد آگهی 32
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلای اختصاصی تریبلکس 3 خوابه ساحلی

رزرو و اجاره ویلای اختصاصی تریبلکس 3 خوابه ساحلی

کد آگهی 33
 • کد آگهی 33
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) --
رزرو و اجاره ويلا4خوابه باچشم انداز جنگلی در رامسر

رزرو و اجاره ويلا4خوابه باچشم انداز جنگلی در رامسر

کد آگهی 34
 • کد آگهی 34
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلای 5 خوابه جنگلی دربست

رزرو و اجاره ویلای 5 خوابه جنگلی دربست

کد آگهی 35
 • کد آگهی 35
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 5
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلاي جنگلی لوكس 2خوابه در رامسر

رزرو و اجاره ويلاي جنگلی لوكس 2خوابه در رامسر

کد آگهی 36
 • کد آگهی 36
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه ساحلی دربست در رامسر

رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه ساحلی دربست در رامسر

کد آگهی 37
 • کد آگهی 37
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 150
 • مساحت محوطه(مترمربع) 1300
رزرو و اجاره ويلاي آپارتماني ساحلی 2 خوابه نوساز

رزرو و اجاره ويلاي آپارتماني ساحلی 2 خوابه نوساز

کد آگهی 38
 • کد آگهی 38
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلاي جنگلی2خوابه دوبلکس دربست در رامسر

رزرو و اجاره ويلاي جنگلی2خوابه دوبلکس دربست در رامسر

کد آگهی 39
 • کد آگهی 39
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره مجتمع ساحلی 5واحده(1و2خوابه)در رامسر

رزرو و اجاره مجتمع ساحلی 5واحده(1و2خوابه)در رامسر

کد آگهی 40
 • کد آگهی 40
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلای 2خوابه در رامسر با ساحل اختصاصي

رزرو و اجاره ويلای 2خوابه در رامسر با ساحل اختصاصي

کد آگهی 41
 • کد آگهی 41
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 120
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلاي 4 خوابه(2واحده)در اربه کله رامسر

رزرو و اجاره ويلاي 4 خوابه(2واحده)در اربه کله رامسر

کد آگهی 42
 • کد آگهی 42
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلای1خوابه جنگلی(2واحد)در اربه کله رامسر

رزرو و اجاره ویلای1خوابه جنگلی(2واحد)در اربه کله رامسر

کد آگهی 43
 • کد آگهی 43
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 1
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلا2خوابه دربست باساحل اختصاصی دررامسر

رزرو و اجاره ویلا2خوابه دربست باساحل اختصاصی دررامسر

کد آگهی 44
 • کد آگهی 44
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) 700
رزرو و اجاره ویلای 3 خوابه ساحلی دربست

رزرو و اجاره ویلای 3 خوابه ساحلی دربست

کد آگهی 45
 • کد آگهی 45
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 180
 • مساحت محوطه(مترمربع) 700
رزرو و اجاره ويلاي 4 خوابه جنگلی در رامسر

رزرو و اجاره ويلاي 4 خوابه جنگلی در رامسر

کد آگهی 46
 • کد آگهی 46
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلاي 4 خوابه جنگلي نوساز

رزرو و اجاره ويلاي 4 خوابه جنگلي نوساز

کد آگهی 47
 • کد آگهی 47
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلای ساحلی 1 خوابه (2 واحد) در رامسر

رزرو و اجاره ویلای ساحلی 1 خوابه (2 واحد) در رامسر

کد آگهی 48
 • کد آگهی 48
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 1
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 70
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه شیک جنگلی و کوهستانی

رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه شیک جنگلی و کوهستانی

کد آگهی 49
 • کد آگهی 49
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه جنگلی در رامسر

رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه جنگلی در رامسر

کد آگهی 50
 • کد آگهی 50
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -200
 • مساحت محوطه(مترمربع) -2000
رزرو و اجاره مجتمع ساحلی 2 خوابه(12 واحده) در چابکسر

رزرو و اجاره مجتمع ساحلی 2 خوابه(12 واحده) در چابکسر

کد آگهی 51
 • کد آگهی 51
 • مکان چابکسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 100
 • مساحت محوطه(مترمربع) 3000
رزرو و اجاره مجتمع ساحلی کاکتوس 2 خوابه (5واحده) در چابکسر

رزرو و اجاره مجتمع ساحلی کاکتوس 2 خوابه (5واحده) در چابکسر

کد آگهی 52
 • کد آگهی 52
 • مکان چابکسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) 5000
رزرو و اجاره ویلا-آپارتمان ساحلی شیک در رامسر

رزرو و اجاره ویلا-آپارتمان ساحلی شیک در رامسر

کد آگهی 53
 • کد آگهی 53
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) ---
 • مساحت محوطه(مترمربع) 400
رزرو و اجاره ویلای دو خوابه ساحلی در رامسر

رزرو و اجاره ویلای دو خوابه ساحلی در رامسر

کد آگهی 54
 • کد آگهی 54
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 100
 • مساحت محوطه(مترمربع) 300
رزرو و اجاره ویلای ۲ خوابه کوهپایه ای با باغ مرکبات در رامسر

رزرو و اجاره ویلای ۲ خوابه کوهپایه ای با باغ مرکبات در رامسر

کد آگهی 55
 • کد آگهی 55
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه کوهپایه ای
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) --
رزرو و اجاره ویلای دو خوابه ساحلی در رامسر

رزرو و اجاره ویلای دو خوابه ساحلی در رامسر

کد آگهی 56
 • کد آگهی 56
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 1000
 • مساحت محوطه(مترمربع) 200
رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه ساحلي در رامسر (لب ساحل)

رزرو و اجاره ويلاي 3 خوابه ساحلي در رامسر (لب ساحل)

کد آگهی 57
 • کد آگهی 57
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 200
 • مساحت محوطه(مترمربع) 2000
رزرو و اجاره کلبه چوبی ساحلی 1 خوابه دربست در رامسر

رزرو و اجاره کلبه چوبی ساحلی 1 خوابه دربست در رامسر

کد آگهی 58
 • کد آگهی 58
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 1
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) --
رزرو و اجاره ویلای 5 خوابه ساحلي در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 5 خوابه ساحلي در رامسر

کد آگهی 59
 • کد آگهی 59
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 5
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) --
رزرو و اجاره ویلای جنگلی با استخر در کلارآّباد

رزرو و اجاره ویلای جنگلی با استخر در کلارآّباد

کد آگهی 60
 • کد آگهی 60
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 250
 • مساحت محوطه(مترمربع) 600
رزرو و اجاره ویلای جنگلی 3 خوابه در نشتارود

رزرو و اجاره ویلای جنگلی 3 خوابه در نشتارود

کد آگهی 61
 • کد آگهی 61
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 300
 • مساحت محوطه(مترمربع) 700
رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه در شهرک ساحلی

رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه در شهرک ساحلی

کد آگهی 62
 • کد آگهی 62
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 130
 • مساحت محوطه(مترمربع) 300
رزرو و اجاره ویلای آپارتمانی 2 خوابه ساحلی

رزرو و اجاره ویلای آپارتمانی 2 خوابه ساحلی

کد آگهی 63
 • کد آگهی 63
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 4
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 400
 • مساحت محوطه(مترمربع) 850
رزرو و اجاره مجتمع ساحلي بام سبز رامسر

رزرو و اجاره مجتمع ساحلي بام سبز رامسر

کد آگهی 64
 • کد آگهی 64
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 1
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 65-75-80
 • مساحت محوطه(مترمربع) 2000
رزرو و اجاره ويلاي 5 خوابه ساحلي در رامسر

رزرو و اجاره ويلاي 5 خوابه ساحلي در رامسر

کد آگهی 65
 • کد آگهی 65
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 5
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 300
 • مساحت محوطه(مترمربع) --
رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه ساحلی در رامسر

رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه ساحلی در رامسر

کد آگهی 66
 • کد آگهی 66
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) 150
 • مساحت محوطه(مترمربع) 3000
رزرو و اجاره مجتمع ساحلي در شيرود تنكابن (كيلومتر 5 رامسر)

رزرو و اجاره مجتمع ساحلي در شيرود تنكابن (كيلومتر 5 رامسر)

کد آگهی 67
 • کد آگهی 67
 • مکان تنکابن
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) 3000
رزرو و اجاره ویلا یک خوابه در مجتمع ساحلی رامسر

رزرو و اجاره ویلا یک خوابه در مجتمع ساحلی رامسر

کد آگهی 68
 • کد آگهی 68
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 1
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) --
رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه ساحلی شیک در شیرود تنکابن

رزرو و اجاره ویلای 2 خوابه ساحلی شیک در شیرود تنکابن

کد آگهی 69
 • کد آگهی 69
 • مکان تنکابن
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) --
رزرو و اجاره واحد ویلایی در مجتمع ساحلی باروژ در رامسر

رزرو و اجاره واحد ویلایی در مجتمع ساحلی باروژ در رامسر

کد آگهی 70
 • کد آگهی 70
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه ساحلی
 • زیربنا(متر مربع) --
 • مساحت محوطه(مترمربع) --
رزرو و اجاره شهرک جنگلی 2 خوابه 5 واحدی

رزرو و اجاره شهرک جنگلی 2 خوابه 5 واحدی

کد آگهی 71
 • کد آگهی 71
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 2
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) -
 • مساحت محوطه(مترمربع) -
اجاره کلبه جنگلی لوکس در رامسر

اجاره کلبه جنگلی لوکس در رامسر

کد آگهی 72
 • کد آگهی 72
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 1
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 120
 • مساحت محوطه(مترمربع) 300
اجاره ویلا استخردار رامسر

اجاره ویلا استخردار رامسر

کد آگهی 73
 • کد آگهی 73
 • مکان رامسر
 • تعداد اتاق خواب 3
 • نوع منطقه جنگلی
 • زیربنا(متر مربع) 300
 • مساحت محوطه(مترمربع) 700
«
»

تعداد صفحات: 8